Fæmund II
Østlendingen
10. Desember 2002Helt siden 1887 har det vært rutetrafikk på Femunden. Neste sommer kan det hende at den snart 100 år gamle Fæmund II må gå i opplag, etter at Sør-Trøndelag fylkeskommune har foreslått å fjerne driftsstøtten på 460.000 kroner, nesten halvparten av budsjettet. Det kan bety at hele grunnlaget for båttrafikken kan falle bort. Det vil også få dramatiske konsekvenser for beredskapen både på innsjøen og i Femundsmarka for øvrig.
Sørtrønderne begrunner sitt standpunkt, som først er blitt kjent nå helt på tampen av året, med at ruta i dag bare tjener turistformål og derfor ikke er støtteberettiget. Bare en av gårdene langs sjøen er avhengig av sjøtransport i dag. Men Fæmund II bringer 6.000-7.000 passasjerer inn i nasjonalparken hvert år. For brukerne langs sjøen har turisttrafikken hatt en stadig større betydning som attåtnæring.
Selv om båten på Femunden er en del av det offentlige transporttilbudet i regionen, er statlige støttekroner neppe tilgjengelige. Det burde de være, på bakgrunn av tradisjoner og nasjonalparkens betydning for reiselivsnæringen i det området som Johan Falkberget kalte «Morgen-Norge». De to kommunene, Engerdal og Røros, har i tider som disse neppe reserver å gå på. Tradisjonelt har kommunenes bidrag vært dugnadsinnsats og tilskudd til reparasjoner på båter og kaianlegg. Hedmark fylkes bidrag er på bare 25.000 kroner årlig, og billettinntektene utgjør halvparten av driftsbudsjettet.


Østlendingen

© COPYRIGHT ØSTLENDINGEN

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel